KODAS 2019 사업안내HOME > About KODAS 2019 > KODAS 2019 사업안내

행사개요

ㆍ행  사  명 (영문)Korea Defense & Security Week 2019
(국문)제10회 한국 방산∙보안 수출주간 (KODAS 2019)
ㆍ시       기

2019.10.14(월)

ㆍ장       소 인터컨티넨탈 서울 코엑스 하모니볼룸(B1)
ㆍ주       최 산업통상자원부, 방위사업청
ㆍ주       관 KOTRA 방산물자교역지원센터 (KODITS)
ㆍ규       모 방산 바이어/에이전트(50여개사), 국내기업(100여개사) 등
ㆍ주요 행사 1:1 수출상담회, 환영리셉션, Seoul ADEX 공동참관